Genel · Teknoloji Entegrasyonu

“EĞİTİM TEKNOLOJİSİ”

Günümüzde “eğitim teknolojileri” kavramının çok yanlış kullanıldığını görüyorum. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında eğitim alan bir kişi olarak üzülüyor ve bu hatalara düşülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda bu alanın önde gelen biliminsanlarından Cevat Alkan hocanın bir yazısını özetle paylaşmak istiyorum:

“…Bugün insan genetik olarak, düne kıyasla değişmeyen bir varlık olduğu halde, öğrenmesi, eğitilmesi ile ilgili bilgiler değişmektedir. İnsanın bilgi ve toplumla olan ilişkilerinin değişmesi nedeniyle sahip olması gereken nitelikler de değişmektedir.

Eğitim ve teknoloji arasında çok yönlü ilişkiler sözkonusudur. Teknolojik bir ortamda yaşamını sürdürmek durumunda olan çağdaş insana, bu ortama uyum sağlaması için, gerekli olan yetenekleri kazandırma yönünden eğitim ve teknoloji arasında bir ilişki söz konusudur. Diğer taraftan belirli bir teknolojinin gerektirdiği insan gücünü yetiştirme yönünden, eğitim-teknoloji arası ilişkiye ihtiyaç vardır.

O halde, gerek eğitim kavramının temel öğelerindeki yapısal ve fonksiyonel değişmeler nedeniyle, gerek eğitimde bir endüstrileşmenin gelişmesi nedeniyle ve gerekse eğitim-teknoloji arası ilişkileri yeni koşullar içinde gereği gibi düzenleme ihtiyacının belirmesi nedeniyle bugün “eğitimde teknoloji” ve ” eğitim teknolojisi” gibi kavramların yeni bir anlayışla le alınması ve üzerinde çalışılması gerekli görünmektedir.

Eğitim teknolojisi, daha etkin bir öğrenme-öğretme temini için insan-makina sistemlerinde personel ve öğretim araçlarının faaliyetlerini koordine eden; çevresel faktörleri artan bir duyarlıkla kontrol altında bulunduran, kuram ile uygulamanın birleştiği ve eğitim işlemlerinin devamlı olarak geliştirildiği uygulamalı bilimsel araştırmalara dayalı bir disiplin alanıdır.

Diğer bir deyişle, eğitim teknolojisi, eğitimle ilgili kuramların etkin ve olumlu biçimde uygulamaya dönüştürülmesi için personel-araç-gereç, süreç ve yöntemlerden oluşmuş bir sistemler bütünüdür. Bu anlamda eğitim teknolojisi, öğrenme ve öğretmeyi en iyi biçimde planlayıp gerçekleştirmek ve gerekli değerlendirmeyi yapmak amacıyla öğrenme-öğretme süreçlerine sistematik bir yaklaşımdır.

Eğitim teknolojisinde, son zamanlarda geliştirilen ve kullanılan yeni bazı araç ve mekanizmalardan daha önemli olan husus da bu teknoloji ile birlikte gelen sistemler felsefesi veya yaklaşımıdır. Eğitimde uygulama şekliyle sistem yaklaşımı: iletişim, öğrenme ve öğretme kuramları ile ilgili araştırmalara dayalı, beşeri ve maddi kaynakları birlikte kullanarak öğrenme-öğretme faaliyetleri bütününün, belirli özel amaçlar açısından, sistematik olarak tasarlaması, desenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesidir.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KAPSAMI

Eğitim teknolojisi, eğitimin “ne?” ve “niçin?”i saptandıktan sonra bunun nasıl gerçekleşebileceği konusuyla uğraşmaktadır.

Bir eğitim programı dört soruya cevap teşkil eden dört temel ögeden oluşmuştur. Öğenin bir tanesinin normal fonksiyonunu yerine getirebilmesi diğer ögelerle olan ilişkilerine bağlı bulunmaktadır.

Eğitim teknolojisi, esas itibariyle, belirli eğitim hedefleri yönünde, belirli bir içerik’i uygun süreçler yoluyla uygulamaya koymak ve bu uygulama sonuçlarını değerlendirme faaliyetidir.

Eğitim teknolojisinin kapsamını kendi ögeleri açısından incelediğimizde kuramdan uygulamaya kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığı görülür.

Sonuç olarak denilebilir ki, eğitim teknolojisi değer verilen eğitim sonuçlarına (hedef) nasıl ve hangi yollarla, araç-gereç, yöntem ve personelle ulaşılabilir sorusunnu cevaplandırmaya çalışmaktadır. Eğitimi bir bilim, eğitim sürecini bir sistem olarak düşünme anlayışıdır.”

Alkan, C . (2019). EĞİTİM TEKNOLOJİSİ . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 7 (1) , 339-344 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000403

TAM METİN: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/805994

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s